Frivillig

  • I mange år har vi haft glæde af frivillige på både Rosenhaven og Lundehaven. Vi kalder dem ofte husenes ”venner".
  • Vores venner er på forskellig måde med i vores hverdag, hvor de hjælper med stort og småt.
  • En dejlig hjælp som betyder, at vi ofte har ”lidt ekstra hænder” til rådighed. Der er mange hensyn, der skal tages. Vi skal først og fremmest tage hensyn til vores beboere.
  • Derfor får alle nye ”venner” på sigt grundig information og undervisning. Det kan f.eks. være om: tavshedspligt, demens, og andre emner som er relevante.

Hvad kan du som frivillig på Lundehaven?

Vi sætter stor pris på de frivillige ildsjæle, som er med til at skabe liv på Lundehaven til glæde for vores beboere.

De frivillige hjælpere deltager i forskellige aktiviteter:
      • Besøgsven for beboere.
      • De frivillige hjælper i vores beboeraktiviteter sammen med ansatte.
      • Med til at afholde gudstjenester på Lundehavenssammen med præsterne.
      • De frivillige hjælper til arrangementer og udflugter.
      • De frivillige er tovholder på forskellige aktivitetshold.

Hvad får du som frivillig på Lundehaven?

Som frivillig får du:

  • Personlig tilfredsstillelse ved at skabe glæde hos vores beboere
  • Et samvær blandt de andre frivillige
  • Tilbud om uddannelse, kurser og foredrag, der klæder dig på til opgaverne.
  • Ingen penge mellem venner – så du får ingen økonomisk gevinst ud af det, men til gengæld får du mulighed for en række forskellige oplevelser sammen med plejecentrenes beboere og personale.

Er du med på ture er din entré naturligvis betalt. Når vi holder fest eller andre arrangementer er du også med uden udgift. Så du får oplevelsen, møder nye mennesker, måske nye venner og så får du muligheden for at gøre andre glade.

​Som frivillig skal man ikke overtage det arbejde, de professionelle medarbejdere på Lundehaven udfører – man skal derimod bidrage med at skabe lidt ekstra indhold i tilværelsen for beboerne.

Der bliver lavet en skriftlig aftale med den enkelte frivillige.

Vores frivillige er på forskellig måde med i vores hverdag, hvor de hjælper med stort og småt. En dejlig hjælp som betyder, at vi ofte har ”lidt ekstra hænder” til rådighed.

I Lundehavenhar vi lige nu frivillige, der alle bidrager på hver deres måder, og med hvad de kan, hvad der lige er behov for, og hvad de har lyst til. Vi har f.eks. en strikkeklub, stolegymnastik, hygge/sangklub. Intet er hverken for stort eller småt, så aktiviteter som både højtlæsning, gå-ture er også værdsatte.

Vi søger...

Frivillige til mandegruppen

Frivillige til filmbibliotek

Frivillige til banko

Kontakt

Frivilligkoordinator
Malene
Tlf. nr.: 4477 1977
mailadresse: dwax@balk.dk