Om os

Plejehjemmet Lundehaven er bygget i 2001 og har 48 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger. Derudover har vi også 19 ældreboliger. Plejeboligerne er ca. 30 m2 og er lyse og venlige med bl.a. et lille tekøkken. Der er adgang til flere fælles spisestuer og dagligstuer. Huset ejes af Boligselskabet Baldersbo, men Ballerup Kommune har visitationsretten til boligerne. Lundehaven har en dejlig sansehave til glæde for alle vore beboere. Haven benyttes hele året rundt. Derudover har også vi tilknyttet besøgshunde. Plejehjemmet har en velbesøgt café for bydelens ældre samt en fysioterapi.

Beboerbladet Lundeposten

Læs om livet på de enkelte afdelinger, og find informationer om  tilbud, telefonnumre m.m. Du kan finde det sidste nye beboerblad under fanebladet Aktiviter.

Velkomstpjecer

På denne side finder du nogle forskellige informationsmaterialer.

Velkomstpjecen henvender sig til dem, der snart skal  flytte ind i en af vores boliger. Her finder du en masse praktiske oplysninger, som kan give svar på mange af de spørgsmål, man ofte har som ny beboer.

 

Du finder velkomstpjecen for dig, som skal flytte i 
Plejebolig (Skovlunde Torv 8) her

Du finder velkomstpjecen for dig, som skal flytte i 
Ældrebolig (Skovlunde Torv 10 + 12) her

Vision og mission

Mission

 

At medvirke til at beboerne får mulighed for at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt

Det gør vi ved at:

  • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes beboers behov og ønsker

  • Vi løser kerneopgaven ved at støtte op om beboerens behov ved fagligt at tage udgangspunkt i det hele menneske og beboerens behov i alle faserne af beboernes i liv på Lundehaven og Rosenhaven

  • Vi skaber rammen for det gode ældreliv ved at inddrage pårørende og andre samarbejdspartnere med oprigtig interesse og åbenhed i det omfang, beboerne ønsker det.

Vision

 

At være de plejehjem som borgerne vælger positivt til

Venteliste

 

  • 2 plejehjem ens kvalitet

        tilsyn med få eller ingen bemærkninger

 

  • Være et attraktivt uddannelsessted

        elever og studerende ønsker os

 

  • Høj faglighed som matcher beboernes nuværende som fremtidige behov

        Kompetenceudvikle alle medarbejdere

 

  • Være en lærende organisation

        Vi lægger vægt på at frembringe data og amalysere hvad var godt og hvad var mindre godt. Turde være nysgerrige og opsøgende

 

  • Høj score på Social kapital (tillid, respekt og samarbejde)

         = høj trivsel og et godt arbejdsmiljø

 

  • Være plejehjemmene hvor andre henter inspiration

 

  • Kendt for et godt pårørendesamarbejde

         Vi tør spørge pårørende om hvad de forbinder med det gode samarbejde og hvorledes vi kan agerer anderledes

Personale

Plejehjemsleder

Charlotte Grønning
Tlf. 2069 1326
E-mail: chjr@balk.dk

 

Administration

Malene Svalling Westh
Tlf. 4477 1977
E-mail: dwax@balk.dk

 

Afdelingsleder 1. sal

Vakant
Tlf. 4477 1971
E-mail: @balk.dk

Personale 1. sal

Tlf. 4477 1969
Tlf. 4477 1970

 

Afdelingsleder 2. sal

Anja M. Andersen
Tlf. 4477 1951
E-mail: aan2@balk.dk

Personale 2. sal

Tlf. 4477 1959
Tlf. 4477 1960

 

Teknisk Servicemedarbejder
Tlf.nr. 4175 9990

 

Afdelingsleder af kvalitet, udvikling og forebyggelse

Nina Wind-Thomsen
Tlf. nr. 4477 1961
E-mail: ninw@balk.dk

 

Socialpædagog

Christel Rousing
Tlf nr. 4477 1973
E-mail: crou@balk.dk

 

 

Køkken Ballerup

Tlf.nr. 4477 3078
E-mail: koekken-ballerup@balk.dk

Varmtvandsbassin

Her i Lundehaven har vi et Varmtvandsbassin, der bruges af Træning og Aktivitet.

Du skal visiteres af egen læge for at modtage et tilbud fra Træning og Aktivitet herunder varmtvandsbassinet.

Politikker og takstblad

Politikker og taksterne for pleje- og ældreboliger er gældende for hele Ballerup Kommune.

Læs her om:

Aftaler, rapporter og tilsyn

Der foretages forskellige tilsyn hvert år. 
Ved alle tilsyn bliver der udarbejdet en rapport med vurderinger og anbefalinger. 
 
2023
 
2022
 
Handleplan på det kommunale tilsyn
 
2021
 
2020
 
2019
 
2018
Det kommunale tilsyn- Uanmeldt helhedstilsyn
 
2017

Du finder også den dialogbaserede aftale , der gælder for hele Pleje og Omsorg i Ballerup Kommune.

 

2016

 

 

Transport

I Ballerup kommune kører 20 buslinjer, herunder tre S-buslinjer, to E-buslinjer samt to lokale servicebuslinjer.

Desuden tilbyder kommunen Flextur. I kommunen er der også 5 S-togsstationer, der betjenes af S-togslinjerne C og H, der kører mellem København og Frederikssund.

Læs mere her: Transport i Ballerup Kommune

Vores seniorrådsrepræsentant

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Seniorrådsrepræsentanten på Lundehaven er Jane Hyldnæs.
Jane deltager i de halvårlige beboer-pårørendemøder.
Hun kan kontaktes via nedenstående:
e-mail: janehyldnaes@gmail.com
Tlf.: 21 74 11 51