Om os

Plejecentret Lundehaven er bygget i 2001 og har 48 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger. Derudover har vi også 19 ældreboliger. Plejeboligerne er ca. 30 m2 og er lyse og venlige med bl.a. et lille tekøkken. Der er adgang til flere fælles spisestuer og dagligstuer. Huset ejes af Boligselskabet Baldersbo, men Ballerup Kommune har visitationsretten til boligerne. Lundehaven har en dejlig sansehave til glæde for alle vore beboere. Haven benyttes hele året rundt. Derudover har også vi tilknyttet besøgshunde. Plejecentret har en velbesøgt café for bydelens ældre samt en fysioterapi.

Beboerbladet Lundeposten

Læs om livet på de enkelte afdelinger, og find informationer om  tilbud, telefonnumre m.m. Du kan finde det sidste nye beboerblad under fanebladet Aktiviter.

IT i Café Vest

I Lundhavens Café Vest er nu opstillet skriveborde med to bærbare computere, en stationær PC og en DUKA PC. Derudover er der også en printer, som kan benyttes.
Computerne er gratis at benytte, og du har mulighed for at komme på internettet. Du er mere end velkommen til at prøve vores computere eller medbringe din egen bærbare/tablet, da vi har trådløst netværk. Der må dog ikke gemmes dokumenter i Lundehavens computere.

Velkomstpjecer

På denne side finder du nogle forskellige informationsmaterialer.

Velkomstpjecen henvender sig til dem, der snart skal  flytte ind i en af vores boliger. Her finder du en masse praktiske oplysninger, som kan give svar på mange af de spørgsmål, man ofte har som ny beboer.

 

Du finder velkomstpjecen for dig, som skal flytte i 
Plejebolig (Skovlunde Torv 8) her

Du finder velkomstpjecen for dig, som skal flytte i 
Ældrebolig (Skovlunde Torv 10 + 12) her

Vision, mission og værdier

Vision
Sammen skaber vi fremtidens velfærd, vi inddrager borgeren, vi samarbejder og tænker nyt i opgaveløsningen.

Mission
Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren.

Kerneopgave
Inden for de givne rammer (økonomiske og lovpligtige) at drive Rosenhaven og Lundehaven således at beboere, pårørende og personale trives og har mulighed for udvikling.

Værdier

Samarbejde - Faglighed - Loyalitet

Sammen opnår vi trivsel, hvor vi skaber tryghed og nærvær ved at møde hinanden med respekt, omsorg og åbenhed
 

 

 

Personale

Plejecenterleder

Charlotte Harbou
Tlf. 4477 1980
E-mail: ch3@balk.dk

 

Sekretær og frivilligkoordinator

Malene Svalling Westh
Tlf. 4477 1977
E-mail: dwax@balk.dk

 

Organisationssupporter

Anne Michelsen
E-mail: anm@balk.dk

 

Afdelingssygeplejerske 1. sal

Lise Wix Andreasen
Tlf. 4477 1971
E-mail: lia5@balk.dk

Personale 1. sal

Tlf. 4477 1969
Tlf. 4477 1970

 

Afdelingssygeplejerske 2. sal

Birgit Clausen
Tlf. 4477 1951
E-mail: bicl@balk.dk

Personale 2. sal

Tlf. 4477 1959
Tlf. 4477 1960

 

Teknisk Servicemedarbejdere

John Aaskov Kjær
Tlf.nr. 4175 9990
E-mail: jok2@balk.dk

Leif Fredborg
Tlf.nr. 4477 1974
E-mail: leif@balk.dk

 

Kvalitets- og udviklingssygeplejerske

Maria Johannesen
Tlf. nr. 4477 1961
E-mail: svgv@balk.dk

 

Aktivitten

Christel Rousing
Tlf nr. 4477 1973
E-mail: crou@balk.dk

 

 

Køkken Ballerup

Tlf.nr. 4477 3078
E-mail: koekken-ballerup@balk.dk

Varmtvandsbassin

Her i Lundehaven har vi et Varmtvandsbassin der bruges af Træning og Aktivitet.

Du skal visiteres af egen læge for at modtage et tilbud fra Træning og Aktivitet herunder varmtvandsbassinet.

Politikker og takstblad

Politikker og taksterne for pleje- og ældreboliger er gældende for hele Ballerup Kommune.

Læs her om:

Aftaler, rapporter og tilsyn

Der foretages forskellige tilsyn hvert år. 
Ved alle tilsyn bliver der udarbejdet en rapport med vurderinger og anbefalinger. 
 
2020
 
2019
 
2018
Det kommunale tilsyn- Uanmeldt helhedstilsyn
 
2017

Du finder også den dialogbaserede aftale , der gælder for hele Pleje og Omsorg i Ballerup Kommune.

 

2016

 

 

Transport

I Ballerup kommune kører 20 buslinjer, herunder tre S-buslinjer, to E-buslinjer samt to lokale servicebuslinjer.

Desuden tilbyder kommunen Flextur. I kommunen er der også 5 S-togsstationer, der betjenes af S-togslinjerne C og H, der kører mellem København og Frederikssund.

Læs mere her: Transport i Ballerup Kommune

Vores seniorrådsrepræsentant

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Seniorrådsrepræsentanten på Lundehaven er Kurt Bidstrup.
Kurt deltager i de halvårlige beboer-pårørendemøder.
Han kan kontaktes via nedenstående:
e-mail: k@bidstrup.me
Tlf.: 26 27 21 45

Kontakt

Plejecenter Lundehaven 

Skovlunde Torv 8-12
2740 Skovlunde

Telefon: 4477 1980
 E-mail: lundehaven@balk.dk