Pårørende

Beboer- og pårørendemøder

Datoer for beboer-pårørendemøder i 2024

På Lundehaven kaldes beboer- og pårørendemøderne. Møderne holdes 2 gange årligt og er delt op i plejeboligmøder og ældreboligermøder.

Plejeboliger

 

Ældreboliger

25. april kl. 16.30-18.00

Referat

 

8. maj kl. 16.30-17.30

Dagsorden

7. november kl. 16.30-18.00

 

   

Referater 2023

Plejeboliger

 

Ældreboliger

13. april kl. 16.30-18.00

Referat

 

16. maj kl. 16.30-17.30

Referat

26. oktober kl. 16.30-18.00

Referat

Input til beboermødet

   

 

Referater 2022

Plejeboliger

 

Ældreboliger

11. maj Referat

 

21. juni Referat

25. oktober Referat   22. november Referat

Referater 2021

Plejeboliger

 

Ældreboligerne

27. april   29. april
5. oktober   7. oktober

 

Værd at vide ved indflytning

 • Du modtager et indflytningsbrev med materiale i forbindelse med indflytningen
 • Du får tilbudt en ”Indflytningssamtale”
 • Du kan booke et møde i administrationen til udfyldelse af ”Serviceaftale” og andre praktiske ting
 • Det er vigtigt, at du gennemgår boligen for evt. fejl og mangler og udfyld synsskema
 • Husk at flytte adresse via Folkeregistret. Senest 5 dage efter flytning
 • Du modtager 3 stk. nøgler til boligen der udleveres af kontoret/administrationen. Ekstranøgle kan tilkøbes for ca. 350,- pr. stk.
 • Ansøgning om pension, skal ske via Udbetaling Danmark på tlf.nr. 7012 8061
 • Ansøgning om boligstøtte og andre tillæg skal ske via Udbetaling Danmark på tlf.nr. 7012 8063
 • Al henvendelse i forbindelse med husleje, varme sker via Boligselskabet Baldersbo på tlf. nr. 4497 0886
 • Al henvendelse i forbindelse med ”Serviceaftalen” sker via Lundehavens kontor tlf. nr. 4477 1980 - tryk "0" for administrationen
 • Til plejeboligen forefindes der ved indflytning i boligen en hospitalsseng, trådkurv til badeværelset samt badeværelsesskraber 
   
 • Du bedes sørge for lamper i gangen og over sengen i boligen ved indflytning, hvis disse ikke forefindes i forvejen. Vær venligst opmærksom på at loftlift skal kunne anvendes.
 • Der kan være mulighed for køb af gardiner, via Lundehavens vaskeri, pris 500,-
 • Husk at afmelde el/gas/vand, samt tv på din gamle adresse
 • Husk at flytte din telefon, indboforsikring, avis med mere.
 • Ønskes der TV-pakke i boligen kontakt DKTV på tlf.nr. 6912 1212. 
 • Yderligere nyttig viden og information kan du finde under siden OM OS og velkomstpjecer.

Værd at vide ved udflytning

 • Det er muligt for familien, hvis den er samlet enig at få en rydningstilladelse, der betyder at de straks selv rydder boligen. Procedure for udflytning 
 • Baldersbo kontaktes af pårørende mhp. syn af boligen, når rydningserklæring er udfyldt og boligen er tømt. Driftcenter Ældre/pleje skal kontakte på tlf. 4497 8589 ml. kl. 8-10.
 • Eventuelle værdigenstande opbevaret på Lundehaven udleveres mod fremvisning af en skifteretsattest og evt. fuldmagt. Kontakt adminstrationen herom.
 • Er det en ældrebolig bedes du/I  selv kontakte Boligselskabet Baldersbo på tlf.nr. 4497 0886 med henblik på opsigelse af lejemålet.
 • Husk at aflevere de udleverede nøgler til boligen. For mistede nøgler opkræves ca. 350,- pr. stk.
   
 • Kontakt DKTV på tlf.nr. 6912 1212 for afmelding af TV-pakke.
 • Husk at afmelde din telefon, indboforsikring, avis med mere.
 • Det er muligt at få udleveret overskydende medicin dog ikke receptpligtigt da medicinen er en del af boet. I de fleste tilfæde sendes medicinen til destruktion. Aftal nærmere herom med personalet på afdelingen.

En værdig livsafslutning

Billede af træer i efterårsskov

Når man mister en, man holder af, sker der som regel det, at man i en periode er slået ud af kurs. Det er vores erfaring,
at det kan være svært at overskue de praktiske ting, der opstår i forbindelse med et dødsfald.
Derfor har vi nedenfor svaret på nogle af de spørgsmål der kan opstå.

 

Begravelse/bisættelse

Til løsning af spørgsmålene angående begravelse, skifteret mv., foreslår vi, at du henvender dig til et
begravelsesfirma. Dette skal gøres med det samme. Husk at medbringe afdødes sundhedskort (det der tidligere hed sygesikringsbevis). Dødsattesten sørger vi for at udlevere til bedemanden.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom bedemanden kan hjælpe med at opfylde ens ønsker omkring begravelsen, kan han ikke foretage valg for en. Man skal stadig selv tage stilling
til tingene. Det er også værd at huske, at alt hvad bedemanden gør, koster penge. De fleste bedemænd er meget omhyggelige med at informere om dette, så udgifterne ikke pludselig løber løbsk, men man bør alligevel have det in mente.


Boligen

Umiddelbart efter dødsfaldet vil boligen blive aflåst, og der må ikke fjernes noget fra boet før plejecentret har givet
en rydningstilladelse. Hvis du er afdødes ægtefælle, kan du få udleveret boet med det samme.

I Ballerup Kommune ønsker vi, at kommende beboere skal vente så kort tid som muligt på en plejebolig. Det betyder,
at vi vil bede om, at boligen tømmes, synes og sættes i stand så hurtigt som muligt, og helst inden for en uge.

Syn af boligen

De efterladte har altid ret til at deltage, når boligen skal synes. Ønsker du at deltage ved synet skal Baldersbo kontaktes af pårørende, når rydningserklæring er udfyldt og boligen er tømt. Driftcenter Ældre/pleje kontaktes på tlf. 4497 8589 ml. kl. 8-10.


Rydningserklæringstilladelse

Hvis familien er samlet enig, kan der gives en rydningstilladelse. Det betyder, at familien, ved at underskrive en særlig erklæring, får tilladelse til at rydde boligen selv. Det er plejecentrets ledelse,
der vurderer, om der kan gives en rydningstilladelse


Post

Det er vores erfaring, at der kan komme post til afdøde i mange måneder efter dødsfaldet. Lundehavens sekretær sender evt. post retur til afsender.